Works / 2017

Vase 2017 by Stephen Benwell

Vase  2017

Vase 2017 by Stephen Benwell

Vase  2017

salt cellar 2017 by Stephen Benwell

salt cellar  2017

salt cellar 2017 by Stephen Benwell

salt cellar  2017

bowl lid spoon 2017 by Stephen Benwell

bowl lid spoon  2017

salt cellar 2017 by Stephen Benwell

salt cellar  2017

salt cellar 2017 by Stephen Benwell

salt cellar  2017

figurine 2017 by Stephen Benwell

figurine  2017

ornament 2017 by Stephen Benwell

ornament  2017

statue 2017 by Stephen Benwell

statue  2017

statue 2017 by Stephen Benwell

statue  2017

statue 2017 by Stephen Benwell

statue  2017

statue 2017 by Stephen Benwell

statue  2017

Lidded pot 2017 by Stephen Benwell

Lidded pot  2017

Large Vase 2017 by Stephen Benwell

Large Vase  2017

Cup 2017 by Stephen Benwell

Cup  2017

Large Vase 2017 by Stephen Benwell

Large Vase  2017

Large Vase 2017 by Stephen Benwell

Large Vase  2017

Figurine 2017 by Stephen Benwell

Figurine  2017

Figurine 2017 by Stephen Benwell

Figurine  2017

Figurine 2017 by Stephen Benwell

Figurine  2017

figurine 2017 by Stephen Benwell

figurine  2017

Figurine 2017 by Stephen Benwell

Figurine  2017